Нова українська школа: практичний інтенсив формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу

Шановні колеги! Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Чернівецька філія запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Нова українська школа: практичний інтенсив формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу», яка відбудеться 24 листопада 2021 року.

Захід орієнтовано на наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівців центрів професійного розвитку педагогічних працівників, педагогів закладів освіти, студентську та учнівську молодь, батьків, а також осіб, які мають особистий інтерес до тематики інтернет-конференції.

Спікери конференції:

 • Бережна Таміла Іванівна – кандидат педагогічних наук, вчений секретар ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Богданець-Білоскаленко Наталя Іванівна – доктор педагогічних наук, завідувач відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 • Гаврилюк Роман Миколайович – директор Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну ім. В.Ю. Шкрібляка;
 • Дутчак Інна Григорівна – кандидат  історичних наук, старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Задорожна Любов Кирилівна – кандидат  філософських наук, ректор КЗВО «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
 • Квітень Євгенія Дмитрівна – методист науково-методичного центру суспільно-гуманітарних дисциплін та міжнародної інтеграції комунального закладу «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»;
 • Куриш Наталя Констянтинівна – кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчальної роботи комунального закладу «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»;
 • Лупуляк Ольга Георгіївна – директор Коровійської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернівецької міської ради Чернівецького району;
 • Романовська Діана Дорімедонтівна – кандидат  психологічних наук, старший науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, завідувач навчально-методичного центру практичної психології і соціальної роботи комунального закладу «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»;
 • Романюк Світлана Захарівна – доктор  педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Остафій Ольга Романівна – методист КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області»;
 • Шумицька Галина Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Ужгородського національного університету.

Дата: 24/11/2021

Час: 12:00 -16:00

Регламент роботи конференції

 • 11.00-12.00 – реєстрація учасників конференції (підключення, заповнення онлайн форми).
 • 12.00-12.30 – відкриття конференції.
 • 12.30-14.00 – пленарне засідання.
 • 14.00-14.10 – перерва.
 • 14.10-15.10 – дискусія.
 • 15.10-15.40 – виступ експертів.
 • 15.40-16.00 –  підведення підсумків, закриття  конференції.

Для участі в конференції необхідно до 05 листопада 2021 року (включно) відправити заявку участь та  статтю на електронну пошту оргкомітету: conferences.cv.philija@gmail.com .

По завершенню конференції, учасники отримають електронні іменні сертифікати. Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику та розміщені на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та в ресурсній базі наукової бібліотеки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Посилання на конференцію:

https://us02web.zoom.us/j/7364242325?pwd=aUhJdkk5VGRBTWZBYk1ESlJ5czVqQT09

 • Ідентификатор конференції: 736 424 2325
 • Код доступу: 284219
 • Робоча мова конференції – українська.
 • Участь у заході – безкоштовна.

Тексти статей приймаються українською мовою.

Обсяг – до 7 сторінок.

Подані на розгляд редакційної колегії статті мають відповідати встановленим вимогам і містити такі структурні елементи:

Відомості про автора (авторів) вказують праворуч над назвою публікації (команда – вирівнювання по правому краю тексту) із зазначенням імені і прізвища; рядком нижче – наукового ступеня і вченого званняпосади, місця роботи (повна назва). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням.

Назву публікації подають прописними (заголовними) літерами жирним накресленням одним абзацом (команда – вирівнювання по центру тексту).

Анотацію українською мовою розміщують перед текстом публікації та після її назви, написання − курсив.

Ключові слова (від трьох до восьми) подають окремим рядком після анотації, позначаючи «Ключові слова» (ці два слова виділяють жирним та курсивним накресленням).

Постановку проблеми дослідження у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Мету статті (формулювання цілей статті, постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі.

Список використаних джерел. Список використаних джерел, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання з бібліографічних посилань»; Посилання на джерела  в  тексті подаються  за  таким  зразком: [7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231 зв].

 1. Основний текст статті (шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; поля дзеркальні: верхній – 20 мм, нижній – 20 мм, зсередини – 20 мм, ззовні – 20 мм., абзацний відступ – 12,5 мм.
 2. Формат файлу – .DOC, .DOCXабо .RTF.
 3. Абзацні відступи форматувати за таким алгоритмом: виділити необхідний текст; у діалоговому вікні «Абзац» виставити такі параметри: вирівнювання – по ширині, відступ справа – 0 см, відступ зліва – 0 см, інтервал перед – 0 пт, інтервал після – 0 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 рядка. Заборонено форматувати абзаци за допомогою пробілів і табулятора.

Заявка на участь у конференції та статті в електронному вигляді надсилаються на e-mail:  conferences.cv.philija@gmail.com до 5 листопада 2021 року включно.

Контактна особа: Тарангул Любов Миколаївна, моб. тел. 0673722731.

Наукове та технічне забезпечення: Боднарюк С.М., Дутчак І.Г., Смольницький А.І.

Поділитися:
Перейти до вмісту