Міністерство освіти зібрало перелік завдань, які має виконувати асистент учителя під час дистанційного навчання. Про це йдеться у Методичних рекомендаціях щодо організації освітнього процесу дітей із особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році.

Під час дистанційного навчання асистент учителя робить наступне:

 • організовує спільно з учителем/-ями освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання;
 • забезпечує навчання учня з ООП, за потреби здійснює в межах свого педнавантаження індивідуальне підключення поза часом онлайн-уроку та надає додаткові пояснення, виконує разом із дитиною домашні завдання, які були їй не зрозумілі;
 • надає додаткові пояснення дитині щодо опанування матеріалу та виконання завдань в окремій онлайн-кімнаті, забезпечує перевірку виконання таких завдань;
 • забезпечує реалізацію індивідуальної програми розвитку в межах своєї компетенції, зокрема досягнення поставлених у програмі цілей навчання, завдань на період дії ІПР, забезпечення визначених ІПР потреб тощо;
 • забезпечує в межах компетенції реалізацію індивідуального навчального плану дитини (за наявності);
 • забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних представників дитини) для організації навчання учнів з ООП;
 • координує дистанційне навчання з батьками (іншими законними представниками) дитини, зокрема й завчасно попереджає про зміни розкладу, необхідні навчально-дидактичні матеріали тощо;
 • готує матеріали для дистанційного навчання для учнів з ООП, зокрема консультує батьків щодо їхнього використання;
 • забезпечує підготовку індивідуальних завдань та адаптацію навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей учня з урахуванням умов дистанційного навчання;
 • забезпечує індивідуалізацію технологій дистанційного навчання з урахуванням особливих освітніх потреб, зокрема обирає інструменти, консультує батьків щодо технічних особливостей їхнього використання з учнями з ООП;
 • асистує вчителю під час дистанційних занять, зокрема допомагає під час об’єднання учнів у пари і групи в ZOOM-конференціях, може долучатися до будь-якої пари / групи в будь-який момент, допомагає та виправляє помилки, слідкує за підняттям рук, вмикає та вимикає мікрофони, вмикає демонстрацію екрану для показу презентацій та відео, слідкує за чатом та відповідає на запитання учнів і батьків, які виникають під час уроку;
 • асистує вчителю під час роботи з іншими учнями класу, які потребують першого рівня підтримки в закладі освіти, додаткових пояснень, індивідуального підходу, мають проблеми з опануванням матеріалу, зокрема й через перебування за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, відсутність доступу до онлайн-занять, наявність психологічної травми;
 • надає учню та його / її батькам (іншим законним представникам) рекомендації щодо дотримання норм під час користування комп’ютерною технікою, щодо організації робочого місця дитини;
 • спільно з іншими учасниками команди супроводу бере участь у розробленні ІПР;
 • забезпечує ведення щоденника спостережень за дитиною з ООП задля відстеження динаміки розвитку та оцінювання рівня досягнення цілей навчання, зазначених в ІПР;
 • створює індивідуальне портфоліо учня з ООП.

За матеріалами сайту https://vseosvita.ua

Поділитися: