«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» – комунальна установа Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, створена за рішенням міської ради від 05 серпня 2020 року. Зазначеним рішенням затверджено й Статут установи. Центр утворено як бюджету юридичну особу публічного права, про що свідчить витяг з ЄДРПОУ.

Мета діяльності Центру: “Надання якісних консультативно-супервізійних послуг, систематичне підвищення кваліфікації, професійного рівня працівників, розвиток фахових навичок”

Візія Центру: “Високопрофесійний, ефективний, активний, успішний, педагог, що впроваджує інновації, вміло користується педагогічними технологіями, оперує сучасними та традиційними формами, методами та засобами навчання; творча атмосфера співпраці, здоровий мікроклімат у кожному педагогічному колективі, і як наслідок – успішний випускник Нової української школи”.

Цілі та завдання Центру:

 • узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
 • координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників;
 • формування та оприлюднення баз даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерела інформації (веб-ресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників;
 • забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;
 • організація та проведення консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:
  • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
  • проведення супервізії;
  • розроблення документів закладу освіти;
  • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.