Кадровий склад⇓

СЕРГІЙ ВЛАСОВ,

директор

ІРИНА КАТАН,

консультант

ТЕТЯНА АІФТІНКЕ,

організатор діловодства

ОКСАНА ЗАЛУЖЕЦЬ,

фахівець з інформаційних технологій

(сумісник)

ІРИНА БОБУЛ,

бухгалтер

(сумісник, на час відпустки по догляду за дитиною)


ВАКАНСІЇ:

консультант, 1 ставка (на час відпустки по догляду за дитиною)

психолог, 1 ставка


Місія фахівців Центру⇓
 • забезпечення ефективного та якісного консультативного супроводу освітнього процесу;
 • створення оптимальних умов для професійного удосконалення, фахового росту та розвитку педагогічних працівників закладів освіти;
 • розробка якісних науково-методичних продуктів;
 • формування позитивного іміджу педагогічної діяльності через конкурсну, проектну, суспільно-громадську діяльність;
 • супровід процесу оперативного реагування педагогів на виклики реформи галузі та реалізації Концепції «Нова українська школа».
Цінності команди фахівців Центру⇓
 • інноваційність та креативність;
 • лідерство та командна робота;
 • взаємодія та співпраця.
Принципи роботи фахівців Центру⇓
 • принцип відповідності якості освіти вимогам педагогічної теорії та практики;
 • принцип досягнення якості освіти через освоєння інноваційних педагогічних технологій;
 • принцип постійного вдосконалення консультативно-супервізійних послуг;
 • принцип гуманності в контексті добровільності участі у інноваційній діяльності;
 • принцип істинної демократії, а саме щодо створення умов, що забезпечують максимальну можливість для розвитку ініціативи, саморозвитку;
 • принцип самореалізації, а саме створення сприятливих умов для інтелектуальної, емоційно-вольової сфери розвитку особистості;
 • принцип академічної доброчесності та свободи;
 • принцип варіативності вибору способу самореалізації.
Перейти до вмісту