Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції інноваційного розвитку дошкільної освіти в умовах сьогодення», яка відбудеться 28 вересня 2023 року на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (формат проведення очно-дистанційний).

До участі запрошуються керівники і педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Основні напрями роботи конференції:

 1. Інновації як засіб прогресивних змін у сучасній дошкільній освіті: теорія і практика.
 2. Безпечне освітнє середовище закладу дошкільної освіти: нові виміри безпеки.
 3. Розвиток особистісно-професійної компетентності педагога-дошкільника в умовах інноваційних змін в освіті.
 4. Інноваційні підходи до організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти: досвід реалізації.
 5. Медіаграмотність як невід’ємна складова професійного саморозвитку сучасного педагога.
 6. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу у кризові періоди життя.
 7. Освіта дітей з особливими освітніми потребами у воєнний та повоєнний час. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії дошкільника.
 8. Соціально-педагогічний супровід дітей – внутрішньо переміщених осіб. Робота з сім’єю.
 9. Управління закладом дошкільної освіти в умовах сучасних викликів.

Мова конференції: українська.

Конференція передбачає: науково-практичні доповіді, виступи, педагогічні презентації, відеовиступи у записі, стендові доповіді (постер із коментарями в окремих файлах), статті, тези доповіді, майстер-класи, огляд науково-методичних доробків.

Форма проведення: Онлайн – у Google Meet з трансляцією на YouTube каналі Хмельницького ОІППО. Очно – в ХОІППО за адресою: м.Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 139.

Початок роботи конференції – 28 вересня 2023 р. о 10 00 .

Реєстрація учасників конференції – до 23 вересня 2023 р. за покликанням:

https://docs.google.com/forms/d/1kTraqsmZjuzKmjkhkALLVtBob-hRF7z8y0NEtKqw7ZM/edit

Матеріали конференції (сертифікат, програма, збірник та інше) буде розміщено за покликанням:

https://drive.google.com/drive/folders/1W8g56nrEAoaK2lOkuIpDxJekIW9Qu2kk?usp=sharing

Приєднання до конференції у Google Meet за покликанням: https://meet.google.com/meu-jrve-bbg?authuser=1

Для учасників конференції, які не планують брати участь в обговоренні, пропонуємо переглядати засідання онлайн на YouTube-каналі інституту за покликанням: https://youtube.com/live/Tw5mJAftJ2k?feature=share

Участь у заході безкоштовна.

За виступ, підготовку статті, тез, інших матеріалів учасники отримають сертифікат. Ці сертифікати зараховуються як підвищення кваліфікації, оскільки вони відповідають вимогам пункту 13 «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. (із змінами, які внесені згідно з Постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019).

За матеріалами роботи конференції заплановано видання збірника. Електронний варіант (PDF-формат) збірника буде розміщений на сайті ХОІППО (рубрика «Наукова» – «Збірники» за покликанням: https://hoippo.km.ua/?cat=16).

Вимоги до статей (тез):

 • обсяг у форматі А4 – до 7 повних стор. (для тез – до 3-х);
 • текстовий редактор Word; шрифт – Arial; кегель – 12; інтервал – 1,0;
 • поля: ліве, праве – 20 мм, нижнє, верхнє – 15 мм;
 • відступ першого рядка – 1,25 см (табуляція не допускається);
 • у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується наступна інформація: прізвище та ім’я автора (жирним шрифтом), посада (нежирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання (або педагогічне звання, наприклад, вчитель-методист) (нежирним шрифтом). Відступ – 9 см, вирівнювання всього тексту – правостороннє;
 • через інтервал – назва статті (жирним шрифтом, вирівнювання тексту – по центру);
 • через інтервал – анотація (2-3 речення) і ключові слова (6–8 слів) українською та англійською мовами;
 • текст статті (повинен містити такі елементи: вступ, основна частина з покликаннями на літературні джерела, висновки); вирівнювання тексту статті – за шириною;
 • через інтервал – список використаних джерел та літератури, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015;
 • рисунки, схеми, таблиці повинні бути згруповані як єдиний об’єкт;
 • нумерацію сторінок не зазначати;
 • мова публікацій – українська.

Матеріали надсилати до 23 вересня 2023 р. на е-mail allahar2014@gmail.com, зазначивши тему листа «конференція», назва файлу –
прізвище автора (Бойченко А._стаття)

Статті/тези мають відповідати нормам українського слововживання. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор/авторка.

Контактні особи:

 • Вашеняк Ірина Богданівна, тел.067-38-46-117.
 • Ковальська Оксана Павлівна, тел.067-931-35-04, ksusha.kovalska@gmail.com
 • Харченко Алла Анатоліївна,тел.068-206-03-63, 063-413-65-70 (вайбер), allahar2014@gmail.com
Поділитися: