З 1 вересня в Україні розпочали свою діяльність Центри професійного розвитку педагогічних працівників. Наприкінці липня уряд затвердив відповідну Постанову, а 5 серпня було опубліковано й типове Положення.


Наш центр засновано Новоселицькою міською радою, відповідно центр надаватиме послуги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів, освітніх закладів у сфері культури, що знаходяться на території Новоселицької об’єднаної територіальної громади. Згідно із рішенням засновника, а також за наявності звернень від інших громад – центр надаватиме послуги й іншим адміністративно-територіальним одиницям.


Більшість педагогічних працівників вважають, що нові центри – це «старі-добрі» методичні кабінети. Проте, це твердження є хибним, оскільки основним нашим завданням – є допомога й підтримка вчителю, а не контроль. Щодо інших функцій – розберемося детальніше.


Функція 1: «Узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників». Працівниками центру здійснюватиметься збір, акумуляція та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників, джерел інформації (веб-сайтів, інструментарію, електронних посібників), планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогів, актуальної інформації з питань атестації, сертифікації, фахових конкурсів тощо.


Функція 2: «Координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників». Центр акумулюватиме інформацію щодо структури та мережі професійних формувань, здійснюватиме рецензування педагогічних розробок та їх оприлюднення, поширення інформації щодо власних веб-ресурсів педагогів. Дана функція дасть змогу налагодити зв’язок між педагогічними формуваннями різних закладів освіти, обмінюватися досвідом, комунікувати щодо вирішення тих чи інших актуальних питань.


Функція 3: «Формування та поширення бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерел інформації (веб-ресурси), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників». Фахівці центру будуть узагальнювати та поширювати інформацію про можливості професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації різних суб’єктів надання послуг з підвищення кваліфікації, вебресурси та інші інструменти, які зможуть стати в пригоді для їхнього професійного зростання. Щоби надати корисну й достовірну інформацію, фахівці будуть підтримувати бази даних (суб’єктів підвищення кваліфікації, педагогів-наставників, супервізорів тощо).


Функція 4: «Забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам». Психологічною службою центру здійснюватиметься профілактика професійного вигорання, консультування педагогів щодо вікових особливостей учнів, ефективних форм, методів та засобів вербальної та невербальної комунікації тощо.


Функція 5: «Організація та проведення консультування педагогічних працівників з різних питань»
Першим напрямком консультування – є планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку. Консультанти допомагатимуть вчителям зорієнтуватися серед пропозицій суб’єктів підвищення кваліфікації, допомагатимуть зробити вибір, зрозуміти, на якому рівні перебуває вчитель, яких цілей прагне досягти й за допомогою чого він зможе це зробити.

Відбуватиметься це за допомогою декількох інструментів. Одним з них є самооцінювання та рефлексія власної педагогічної майстерності вчителя. Для цього центр надаватиме відповідні матеріали, а саме анкети, тести та опитувальники, які будуть побудовані на запитаннях, що будуть дуже наближеними до компетентностей (загальних і професійних), які містяться в професійному стандарті вчителя. Ці матеріали міститимуться на сайті центру, і вчитель зможе здійснити самооцінювання та надіслати результати консультанту ЦПР перед самою консультацією.

Також, інструментом визначення траєкторії професійного розвитку стане портфоліо вчителя, матеріали якого також можна надіслати консультанту ЦПР для кращого розуміння ним потреб вчителя.

Саме ці два інструменти допоможуть при визначенні, розробці та плануванні траєкторії професійного розвитку, а саме із вибором стратегій досягнення цих цілей (форм професійного розвитку), як наприклад: участь у певному тренінгу, опрацювання відповідної літератури, отримання допомоги супервізора чи наставника тощо.

Спостереження за роботою вчителя буде здійснюватися, але це буде складником особистого плану професійного розвитку і проводитиметься спеціально підготовленим наставником чи супервізором.

Другим напрямком консультування – є проведення супервізії – інструменту професійної підтримки та професійного розвитку, що передбачає комплекс заходів із навчально-методичного супроводу педагогічних працівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти в умовах реалізації завдань «Нової української школи». Завдання супервізії – задоволення організаційних, професійних та особистісних потреб педагога. Взагалі можна говорити про три основні функції супервізії:

  • освітню (формуючу) або дидактичну (теоретичну), що включає розширення професійних знань, розвиток професійних умінь, навичок;
  • підтримуючу (тонізуючу), що включає підвищення стійкості до негативного впливу зі сторони проблем педагогів; контроль педагога над власною особистістю (своїми недоліками, слабкими сторонами, «сліпими плямами», страхом осуду тощо);
  • динамічну (консультативна, наставницька, фасилітативна), яка має на меті супровід роботи педагога протягом певного періоду.

Супервізора можуть запросити адміністрація, педагоги закладу освіти, батьки учнів, місцева громада або громадські організації.
Послуги з супервізії будуть надаватись в індивідуальній або груповій формі.

Третім напрямком консультування – є розроблення документів закладу освіти. Фахівці центру консультуватимуть з питань розробки загальних та специфічних документів вчителів, класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів-організаторів, асистентів вчителів та надаватимуть зразки відповідних документів. Окрім того працівники установи надаватимуть консультативну допомогу щодо розробки документів шкільних педагогічних формувань, педагогічних рад, директорів, заступників директорів, розроблятимуть та надаватимуть їх зразки.

Четвертим напрямком консультування – є консультування, щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

П’ятим напрямком консультування – є консультування з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти, методик викладання, актуальних та сучасних освітніх технологій та засобів організації освітнього процесу.


Окрім основних напрямків діяльності, що передбачені Типовим положенням Центр, відповідно до п.15.2 зазначеного положення надаватиме й платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством.


Тож, шановні педагоги, запрошуємо Вас до співпраці! Будемо раді Вам допомогти!

Поділитися: