До уваги вчителів початкових класів!

01 серпня 2022 року розпочинається реєстрація бажаючих взяти участь 2022 році в сертифікації педагогічних працівників. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2022 № 278 реєстрація педагогічних працівників для проходження сертифікації відбудеться 01-15 серпня в два етапи:

 • основний етап (01 – 08 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону (м. Київ – 149 вчителів);
 • додатковий етап (09-15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2500 вчителів).

Процедура реєстрації на участь в сертифікації регламентується Положенням про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094) https://cutt.ly/OLnRoTc.

Щоб зареєструватися для участі в сертифікації педагогічних працівників потрібно скористатися веб-сервісом, розміщеним на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (https://cutt.ly/ULnQBlp) та сформувати бланк реєстраційної картки-заяви, зазначивши в ній такі дані:

 1. прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності);
 2. число, місяць і рік народження;
 3. серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (у разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу), на підставі якого здійснюється реєстрація;
 4. реєстраційний номер облікової картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, – серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України, в якому проставлена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (крім особи, яка отримала паспорт громадянина України у формі картки);
 5. номери контактних телефонів;
 6. поштову адресу, за якою йому може бути надіслано офіційну кореспонденцію;
 7. адресу електронної пошти;
 8. найменування закладу освіти, в якому працює;
 9. мову, якою здійснює освітній процес;
 10. назву посади з уточненням фаху, за яким працює;
 11. загальний стаж педагогічної роботи;
 12. стаж роботи на займаній посаді;\
 13. кваліфікаційну категорію;
 14. педагогічне звання (за наявності).

Педагогічний працівник повинен власноруч заповнити сформований ним бланк реєстраційної картки-заяви, а саме: написати заяву, в якій необхідно засвідчити бажання взяти участь у сертифікації та підтвердити факт ознайомлення з Положенням; зазначити прізвище та ініціали; у спеціально відведених місцях зазначити дату заповнення заяви та поставити особистий підпис.

Педагогічний працівник, який реєструється для проходження сертифікації, повинен надіслати рекомендованим поштовим відправленням або доставити нарочно до відповідного регіонального центру (для вчителів Чернівецької області – до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти: вул.Степана Бандери, 1, м.Івано-Франківськ, 76018) реєстраційні документи, а саме:

 1. оформлену реєстраційну картку-заяву;
 2. копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу;
 3. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків або картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, – копію сторінки паспорта громадянина України, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки);
 4. довідку із закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник за формою https://cutt.ly/7LnEe5K.

Педагогічний працівник, документи якого містять розбіжності в персональних даних, також повинен подати копію відповідного документа (свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу).

Увага! Дата подання реєстраційних документів визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у разі доставки нарочно – за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі). Усі документи мають бути надіслані не пізніше 15 серпня.

Регіональним центром протягом десяти календарних днів із моменту отримання реєстраційних документів здійснюється їх опрацювання. Після чого регіональний центр надсилає кожному учасникові сертифікації рекомендованим поштовим відправленням на зазначену ним у реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення учасника сертифікації.

Для кожного учасника сертифікації Український центр оцінювання якості освіти створює на своєму офіційному веб-сайті (https://cutt.ly/vLnE1Ww) кабінет учасника сертифікації.

Реєстрацію вчителів початкових класів для проходження сертифікації у 2022 році достроково буде припинено в разі, якщо 2500 осіб сформують бланки реєстраційних карток-заяв.

Нагадуємо, що зареєструватись на участь в сертифікації можуть вчителі початкових класів, які працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років. Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

Поділитися: